Voorwaarden www.geverifieerd-adres.nl

Onze 5 regels algemene voorwaarden:

1. wij doen aanbiedingen vrijblijvend en exclusief btw, een ieder mag vrijblijvend bij ons informeren;

2. afspraken die wij maken staan altijd in 1 (een) document, verder zijn er geen kleine of verborgen lettertjes / voorwaarden;

3. wij respecteren ieders privacy maar zijn gebonden aan geldende regel en wetgeving;

4. afspraken dienen nagekomen te worden zo ook op tijd betalen en elkaar eerlijk en tijdig informeren over relevante informatie;

5. wij verwachten dat iedereen zich netjes gedraagt.

Toelichting op de privacy:

Privacy nemen wij heel serieus. Een adres, of dit nu zakelijk of een privé adres is, gecontroleerd maar dat wil niet zeggen dat wij alle gegevens zomaar vrij geven.

Als er vragen, noem het een conflict of dispuut zijn over de geldigheid en juistheid van een adres dan verstekken wij alleen gegevens aan advocaten, politie & justitie en andere officiële  opsporingsdiensten. Dit betekend dus dat iedereen wel de gegevens online kan zien inclusief waneer en hoe er gecontroleerd is. Dit door middel van de link te volgen die de verkoper/aanbieder  op een website heeft, marktplaats laat zien of via mail heeft gestuurd. Deze gegevens kan een bezoeker natuurlijk ook altijd opslaan of printen.

Alleen wanneer er verdere achterliggende documenten, tracks etc. gewenst zijn geven wij die “extra” gegevens dus alleen aan de genoemde officiële instanties.

Daarbij informeren wij (indien mogelijk) onze klant over deze aanvraag, dit zou een minnelijke oplossing kunnen betekenen.

Verder zijn wij aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij spammen niet, wel kunnen wij klanten informeren over onze dienstverlening.

Misschien wel het belangrijkste is dat wij privacy & zorgvuldigheid serieus nemen. Dit doen wij in onze procedures maar ook door telkens naar (de beveiliging) van onze systemen te kijken.

Wij zullen nooit ongevraagd gegevens aan Derden doorspelen (anders dan dat de wet van ons redelijkerwijs verlangt)

Wij slaan de achterliggende documentatie(s) en gegevens voor traceren minimaal 18 maanden op.

De overeenkomst:

Uitvoering van de werkzaamheden en opdracht(en)

Wij werken volgens het principe van “eerlijk en duidelijk zaken doen” dat betekend dat wij ons uiterste best doen om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, onze klanten zo duidelijk mogelijk te informeren. Dit verwachten wij ook van onze klanten.

Belangrijk: Bij Persoonlijke-verificatie komen wij dus langs, je kan aangeven welk tijdsblok jij aanwezig bent. Als jij dan niet thuis (” op de zaak “) bent kunnen wij niet verifiëren. Ook “moet” de persoon die als contact persoon is doorgegeven in de bestelling een ID kunnen laten zien met die

(persoons-) naam. Als bovenstaande niet juist is doorgegeven / wij dit niet kunnen doen is de verificatie mislukt. Er kunnen dan extra kosten zijn voor een tweede poging.

Normaal gesproken kunnen wij, bij bestellingen geplaatst voor 15:00 uur, de volgende ochtend (werkdag) al langs komen, maar geef gerust aan wanneer het de beste tijd voor jullie is! Wij plannen bezoeken op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur & 12:00 uur en 17:00 uur/ Je ontvangt ook een e-mail (“Je bestelling is voltooid”) van ons als bestelling voor bezorging is verwerkt.

Ook als verificatie per reguliere-post of aangetekende post niet in ontvangst worden genomen en retour bij ons komen is de verificatie mislukt.

Wij gaan onze (deze) overeenkomst aan volgens het principe van “inspanning” dat de verificatie buiten ons om niet heeft plaats kunnen vinden valt buiten onze verantwoordelijk.

Onze diensten zijn “custom made” voor B2B waar ook particulieren gebruik van kunnen maken. Ook omdat onze dienstverlening zgn. handgemaakt is en wij onze dienst al direct beginnen is er nadrukkelijk geen bedenktijd of afkoelingsperiode.

Voor onze werkzaamheden kunnen wij gebruik maken van partners. Deze partners hebben dan op voorhand verklaard volgens onze voorwaarden en principes te werken.

Wij doen onze uiterste best om de overeengekomen dienstverlening te verzorgen en diensten te leveren; onze dienstverleningen zijn van nature diensten die gekoppeld zijn aan (andere)netwerken. Door deze koppeling en afhankelijkheid kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor manco’s, tekortkomingen en gebreken (inclusief de directe of indirecte gevolgen en of schade) veroorzaakt door derde(n) tenzij wij daarvoor natuurlijk aansprakelijk zijn.

Gevolgen, direct en indirect, door overmacht zijn natuurlijk buiten onze aansprakelijkheid.

Overmacht ontstaat in ieder geval in de situatie waarin sprake is van storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie(infrastructuur), synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering en in het belang van een veilige dienstverlening systeem-aanpassingen die geen vertraging kunnen dulden.

Als wij dan wel aansprakelijk zijn is dit voor maximaal 3 x het betaalde bedrag voor de betreffende dienstverlening.

Garantie:

Opdrachtgever is altijd vrij om kosteloos deze overeenkomst te beëindigen. Beëindigen kan eenvoudig online. Als er openstaande facturen zijn is het niet mogelijk deze beëindiging door te voeren; alle openstaande facturen zullen dan eerst betaald moeten worden. Wij kunnen de overeenkomst beëindigen als er niet naar “behoorlijke zeden”of “algemeen geldende fatsoensnormen”gehandeld wordt, of indien er sprake is van misbruik van onze dienstverlening. Wij garanderen dat na aanschaf van onze dienst de aangeboden dienst (telkens) minimaal 24 maanden beschikbaar blijft.

1 april 2015

Download (PDF)  of ga terug naar de winkel(wagen)